Zużycie energii w budynku

Energia dostarczana jest w postaci energii elektrycznej, ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej lub energii ze spalania paliw ( np. gazu, oleju, biomasy, węgla itp.). Opłaty za użytkowanie budynku związane są głównie z opłatami za energię, które z kolei zależą od wielkości jej zużycia. Ponieważ ceny energii maja tendencję wzrostową (wzrost cen energii wyniósł średnio w ostatnim dziesięcioleciu około 7% rocznie), również koszty użytkowania budynku rosną.

W budynkach mieszkalnych energia zużywana jest głównie na następujące cele:

 • ogrzewanie,
 • przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
 • oświetlenie,
 • wentylację,
 • do napędu urządzeń domowych.
Zużycie energii cieplnej w budynku zależy m.in. od:
izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych
zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych (mostki ciepła)
izolacyjności termicznej okien i drzwi
sprawności i rodzaju systemu ogrzewania oraz wentylacji
kształtu bryły budynku oraz jego usytuowania
zachowań użytkowników
Zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej zależy od:
wyposażenia technicznego mieszkań
sprawności i rodzaju systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
pory roku
liczby i wieku użytkowników
Zużycie energii elektrycznej w budynku zależy od:
indywidualnych przyzwyczajeń użytkowników
liczby i wieku urządzeń elektrycznych
jakości i rodzaju oświetlenia
liczby domowników

Jest wiele sposobów na zmniejszenie zużycia energii w budynku część z nich dotyczy życia codziennego np.:

 • regularne rozmrażanie lodówki może zaoszczędzić nawet do 30% energii,
 • dostosowanie stopnia chłodzenia lodówki do rzeczywistych warunków tzn. lodówka nie musi być ustawiona na najwyższy stopień chłodzenia,
 • nie należy wkładać ciepłych pokarmów do lodówki powinny być one wcześniej ostudzone,
 • zimą należy wietrzyć pomieszczenia poprzez otwarcie okna szeroko na kilka minut, dłuższe wietrzenie zwiększa straty ciepła,
 • do przygotowywania posiłków należy gotować tylko tyle wody ile jest rzeczywiście potrzebne,
 • należy dostosować wielość i moc palnika do średnicy garnka tak, aby podgrzewana była jego zawartość a nie otaczające powietrze,
 • pomieszczenia nie powinny być przegrzewane,
 • należy stosować obniżenie temperatury w nocy oraz podczas nieobecności użytkowników,
 • biorąc prysznic częściej niż kąpiel można zaoszczędzić ciepłą wodę,
 • należy wyłączać urządzenia całkowicie, gdy nie są używane nie powinny być zostawiane w trybie czuwania.