Zacinający deszcz

Zacinający deszcz może doprowadzić nawet do szkody budowlanej. Niesione przez wiatr cząsteczki deszczu penetrują do wnętrza budynku przez elementy przegród budowlanych (np. ścian zewnętrznych). Ilość zacinającego deszczu uderzającego w daną przegrodę zależy między innymi od:

  • intensywności opadu
  • wysokości opadu
  • prędkości wiatru
  • architektury budynku
  • usytuowania względem stron świata


W polskich normach zdefiniowano obszary o różnej intensywności zacinającego deszczu. Są one pomocne do określenia wymaganego zabezpieczenia przed zacinającym deszczem.

Artykuł opracowany na podstawie materiałów Stowarzyszenia Producentów Styropianu