Wiatr

Dach (konstrukcja oraz jego pokrycie), poza ciężarem własnym, musi przenieść obciążenia zarówno od śniegu, jak i wiatru przez cały czas eksploatacji budynku. W obliczeniach zakłada się, że wiatr wieje poziomo z najbardziej niekorzystnego kierunku ze względu na obciążenie budynku. Na wszystkie rozpatrywane powierzchnie działa równomiernie rozłożona prostopadła siła wiatru (ssanie lub parcie). Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem zależy od wartości charakterystycznej ciśnienia prędkości wiatru, współczynnika ekspozycji elementu, współczynnika aerodynamicznego oraz współczynnika działania porywów wiatru. Wartość charakterystyczna ciśnienia prędkości wiatru zależy od lokalizacji budynku. Polska ze względu na obciążenie wiatrem podzielona jest na pięć stref. Współczynnik ekspozycji zależy natomiast od rodzaju terenu oraz wysokości budynku nad poziomem terenu. O wartości współczynnika aerodynamicznego decyduje rodzaj działającego obciążenia, czyli czy jest to obciążenie normalne, statyczne czy też sumaryczne. Obiekty, ze względu na podatność na dynamiczne działanie wiatru (współczynnik działania porywów wiatru), dzielimy na podatne i niepodatne. Domy jednorodzinne zaliczają się głównie do tej drugiej grupy.

Do ochrony dachów przed działaniem wiatru stosuje się zakotwienie ich konstrukcji.

Artykuł opracowany na podstawie materiałów Stowarzyszenia Producentów Styropianu