Obciążenie śniegiem

Dach (konstrukcja oraz jego pokrycie), poza ciężarem własnym, musi przenieść obciążenia zarówno od śniegu, jak i wiatru przez cały czas eksploatacji budynku. Obciążenie śniegiem oblicza się jako iloczyn obciążenia śniegiem gruntu dla danej strefy kraju oraz współczynnika, którego wartość zależy od kształtu i pochylenia dachu. Polska ze względu na obciążenie śniegiem podzielona jest na cztery strefy.

Właściciele budynków zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, co oznacza w sezonie zimowym m.in. nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg. Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej Głównego Urząd Nadzoru Budowlanego.

Artykuł opracowany na podstawie materiałów Stowarzyszenia Producentów Styropianu