Mit "oddychających ścian"

Po latach stosowania styropianu w budownictwie narosły wokół niego opinie, w których mieszają się ze sobą fałszywe mity i rzeczywistość.

Jedną z nich jest mit "oddychających ścian", rozumiany jako przepływ pary wodnej przez ściany budynku. Styropian jest materiałem dość szczelnym pod względem dyfuzji pary wodnej i stąd pogląd o braku "oddychania" w pomieszczeniach izolowanych tym materiałem. Utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniu jest możliwe jedynie dzięki właściwemu działaniu wentylacji. Przekonali się o tym najlepiej mieszkańcy budynków, w których wymieniono stare, nieszczelne okna na nowe. Nie pomagają wówczas "oddychające" ściany, woda ścieka po szybach, a dotychczas suche ściany pleśnieją. Udział ścian w wymianie wilgoci z otoczeniem jest mały i nie może być brany pod uwagę przy kształtowaniu mikroklimatu wnętrza. Powierzchniowe warstwy wszystkich przegród zapewniają natomiast, stosownie do swoich właściwości sorpcyjnych, wygładzanie chwilowych wahań wilgotności powietrza, poprzez wchłanianie nadmiaru wilgoci i oddawanie jej z powrotem w okresie obniżonej wilgotności.

Zdolność materiałów do przepuszczania pary wodnej ma natomiast wpływ na dobór i układ warstw w przegrodzie. W ścianie szczelinowej, stosowanej obecnie w Polsce, materiał termoizolacji jest osłonięty z obu stron murami z cegły, pustaków różnego rodzaju, itp. Jeśli materiał izolacji cieplnej łatwo przepuszcza parę wodną ("oddycha"), to w miejscu styku izolacji i zewnętrznej warstwy murowej dochodzi do kondensacji pary wodnej. Zastosowanie ciągłej warstwy styropianu pozwala obniżyć dostęp pary wodnej do wnętrza przegrody i uniknąć jej zawilgocenia (rys.).

Natomiast w każdej przegrodzie, niezależnie od rodzaju materiału izolacyjnego i zastosowanego układu warstw, nieciągłe wykonanie warstwy termoizolacji lub pozostawienie szczelin na stykach płyt może powodować wykraplanie i gromadzenie się wilgoci, a w efekcie destrukcję wrażliwych na zawilgocenie materiałów przegrody.

Artykuł opracowany na podstawie materiałów Stowarzyszenia Producentów Styropianu