Dźwięk

Dźwięk jest zjawiskiem falowym wywołanym drganiami cząstek dowolnego ośrodka sprężystego. W akustyce budowlanej, zależnie od źródła dźwięku oraz sposobu rozchodzenia się fali, rozróżnia się dźwięki powietrzne, materiałowe i uderzeniowe. Mechaniczne drgania o częstotliwości słyszalnej dla ucha ludzkiego mieszczą się w przedziale od około 16 Hz do 20 000 Hz:

  • dźwięk powietrzny to dźwięk, który rozchodzi się w postaci fali powietrznej,
  • dźwięk uderzeniowy powstaje np. podczas chodzenia po stropie między kondygnacjami; jest to dźwięk materiałowy, który w sąsiadującym pomieszczeniu jest wysyłany częściowo w postaci fali powietrznej.

Obecnie, w czasach wysoko rozwiniętej techniki coraz powszechniej traktuje się hałas jako zjawisko, które utrudnia życie i może powodować trwałe uszkodzenie zdrowia."Ciche mieszkanie" jest dziś przedmiotem marzeń wielu milionów ludzi.

Styropianowy system zewnętrznego ocieplania ścian w połączeniu z tradycyjną warstwą konstrukcyjną gwarantuje uzyskanie nie tylko dużego oporu cieplnego ścian, ale również spełnienie ostrych wymagań izolacyjności akustycznej.

Artykuł opracowany na podstawie materiałów Stowarzyszenia Producentów Styropianu