Czym są systemy ETICS?

ETICS to skrót od External Thermal Insulation Composite System (złożony system izolacji cieplnej). Systemy ETICS mogą być użyte do polepszenia wydajności energetycznej zarówno planowanych do budowy, jak i już istniejących budynków. Od dziesiątków lat systemy dobrze sprawdzają się w praktyce. Ich szeroki wybór pozwala spełniać różnorodne wymagania wynikające z konstrukcji i architektury budynków oraz indywidualnych potrzeb inwestorów. ETICS to zestaw elementów konstrukcyjnych, składających się z określonych komponentów, nakładanych bezpośrednio na elewację.

Life Cycle AssessmentW skład systemu wchodzą:

  • zaprawa lub masa klejąca
  • materiał izolacyjny
  • łączniki (jeśli są wymagane)
  • warstwa zbrojona wykonana z zaprawy lub masy zbrojącej wzmocnionej siatką z włókna szklanego
  • masa lub zaprawa tynkarska / zewnętrzna wyprawa z powłoką malarską lub bez
  • materiały do wykańczania miejsc szczególnych elewacji, takie jak listwy, taśmy, siatki narożnikowe oraz materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w projekcie technicznym ocieplenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym Dyrektywę Rady 89/106/EWG, kupowane przez nas materiały budowlane muszą mieć Europejską Ocenę Techniczną (kiedyś Europejska Aprobata Techniczna), natomiast w systemie krajowym Krajową Aprobatę Techniczną.

Systemy ETICS znacznie zmniejszają ilość ciepła, wydostającego się przez ściany zewnętrzne, dzięki czemu pomagają zredukować koszty ogrzewania oraz chłodzenia o 50 lub więcej procent. Systemy te poprawiają także znacznie komfort życia – zarówno w gorącym, jak i zimnym klimacie. Dzięki ciepłym i suchym wewnętrznym powierzchniom ścian, uzyskanym po zastosowaniu ETICS, rosną standardy higieniczne wewnątrz budynku.

Ponieważ w wielu krajach zmniejsza się liczba nowych budynków, systemy ETICS coraz częściej wykorzystywane są przy renowacji ocieplenia. W ten sposób, straty energii w zasobie budowlanym Europy (który ocenia się na około 200 mln budynków) mogą być znacznie zredukowane za przystępną cenę.