Ciepły dom

Dom powinien być funkcjonalny i dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkowników. Projekt powinien uwzględniać kształt i usytuowanie działki względem stron świata oraz dostosowanie bryły do warunków otoczenia.