Bezpieczeństwo pożarowe

Zgodnie z polskim prawem, systemy ociepleń ze styropianem można stosować do wysokości 25 metrów (w budynkach nowowznoszonych) lub do 11 kondygnacji włącznie (w budynkach mieszkalnych wzniesionych
przed 1 kwietnia 1995 r.). Aktem prawnym regulującym te kwestie jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  • § 216, ust. 8: „W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych.”
  • § 216, ust. 9: „Dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego (styropianu), w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.”

Przy ocieplaniu budynków wyższych niż 25 metrów (lub mających więcej niż 11 kondygnacji), można stosować jednocześnie dwie technologie:

  • w części niższej – do wysokości 25 metrów –system z użyciem płyt styropianowych,
  • powyżej wysokości 25 metrów system z wełną mineralną.

Zgodnie z wyżej cytowanym Rozporządzeniem, wszystkie systemy ociepleń wykorzystywane do ocieplenia ścian zewnętrznych muszą posiadać klasyfikację NRO (nierozprzestrzeniających ognia).